• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازدید از پروژه آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر

بازدید از پروژه آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر
18 آبان 1398

پروژه آبرسانی به شهر زابل و شهر‌های مسیر که شرکت مهندسی مشاور طوس آب نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد، میزبان مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب کشور جناب آقای مهندس جانباز و مدیرعامل محترم آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان جناب آقای مهندس قاسمی و همچنین مدیرعامل محترم آب و فاضلاب روستایی استان جناب آقای دکتر ریگی و هیأت همراه بود که از نزدیک، مراحل اجرای این پروژه را بازدید نمودند. عملیات اجرایی این طرح از سال 87 توسط شرکت باهوکلات در بخش تصفیه‌خانه و شرکت میرکوه و تعاونی 401 در بخش خط انتقال آغاز گردید. شرکت مهندسی مشاور طوس آب در این پروژه مطالعات و نظارت بر اجرا و بهره برداری (مرحله اول، دوم و سوم) را برعهده دارد.
اجرای این طرح شامل موارد ذیل می باشد:
1- آبگیر و تصفیه خانه به ظرفیت2050 متر مکعب
2- خطوط انتقال به طول 160کیلومتر
3- مخازن بتنی 62000 متر مکعب
4- ایستگاه پمپاژ 7 باب