• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مـقـاوم سـازی و تـرمـیـم مخزن 30000 متر مکعبی مـلـک آبـاد

مـقـاوم سـازی و تـرمـیـم مخزن 30000 متر مکعبی مـلـک آبـاد
29 اسفند 1398

مخزن 30000 مترمکعبی ملک آباد، با عمر بیش از 30 سال، یکی از مخازن قدیمی مشهد به شمار می‌رود. طرح مقاوم سازی این مخزن در سال 88  تحت عنوان «مقاوم سازی  سامانه آبی مشهد در برابر زلزله» توسط شرکت  مهندسی مشاور طوس آب ارائه گردید.
نشت تدریجی آب از مخزن از یک سو و عدم اجرای کانال زهکش مناسب از سوی دیگر، باعث نفوذ آب در بستر پی و انحلال گچ موجود در لایه‌های بستر شده و سپس ریزش مصالح ریزدانه و نشست عمده در نیمه غربی مخزن را باعث گردیده است. این امر، در نهایت منجر به شکست فونداسیون و دیوار مخزن در این ناحیه شده است.
با توجه به موارد فوق لازم بود تا تلفیق مقاوم سازی لرزه‌ای، ترمیم سازه و بهسازی بستر موجود توأماً انجام گردد. لذا طرح بهسازی بستر به روش تزریق پرفشار، تهیه و مقرر گردید که بستر ناحیه آسیب دیده کاملاً تا رسیدن به سنگ بستر بهسازی گردد. یکی دیگر از مشکلات مخزن مذکور، وقوع پدیده کربناسیون، بعلت ضخامت کم پوشش آرماتورها در محل سقف و سرستون‌ها بود. وقوع این پدیده، سبب شده است که آرماتورهای این نواحی در طول زمان آسیب پذیر شده و در اثر عوامل دیگر از جمله خوردگی ناشی از وجود یون کلرید، سقف و سر‌ستون‌ها در برخی نواحی تخریب شوند. طرح نهایی با تلفیق طرح مقاوم سازی لرزه‌ای، بهسازی بستر و ترمیم قسمت‌های آسیب دیده، با درنظر گرفتن میزان خوردگی و پیش بینی نرخ رشد آن در آینده، توسط این مشاور ارائه گردید. متاسفانه در این مخزن عدم رعایت ضوابط اجرایی و نیز استفاده نکردن از کانال زهکش مناسب علت اصلی بروز مشکلات فوق شده است.
لازم به ذکر است؛ چنانچه مخازن مشابه این مخزن، به صورت مداوم در طول عمر بهره برداری خود توسط افراد ذی‌صلاح پایش شوند، با صرف هزینه کمتر از وقوع حادثه و تخریب بیشتر جلوگیری به عمل خواهد آمد.