• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

آزمايشات ژئوتکنيک شبکه آبياری دشت گمبيری افغانستان

آزمايشات ژئوتکنيک شبکه آبياری دشت گمبيری افغانستان

نام پروژه: آزمايشات ژئوتکنيک شبکه آبياری دشت گمبيری افغانستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: جنوب شرقی کشور جمهوری اسلامی افغانستان

کارفرما: وزارت آب و انرژی افغانستان

توضیحات پروژه:

هدف طرح: تامين آب کشاورزی دشت گمبيری
نوع عمليات: حفاری و گمانه زنی در طول خط انتقال، محل سد، محل  قرضه بتن، محل قرضه بدنه همگن سد و انجام آزمايشات صحرايی و آزمايشگاهی
مشخصات کلی طرح:      

            -  خط انتقال شبکه آبياری به طول حدود 100 کيلومتر
            - يک سد انحرافی
            - تاسيسات جنبي
مدت زمان انجام پروژه: نه ماه