• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد

حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد

نام پروژه: حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان کهگیلویه و بویراحمد شامل 11محدوده مطالعاتی

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد

توضیحات پروژه:

سرفصل های مهم مطالعات:

- شناسایی وضعیت منابع آب( زیر زمینی،سطحی و سد)

- شناسایی منابع آلاینده

- طراحی برنامه پایش

- اجرای برنامه پایش

- تجزیه و تحلیل داده های پایش

- تدوین نقشه حساسیت و آسیب پذیری