• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سنتز ملی طرح جامع آب کشور

سنتز ملی طرح جامع آب کشور

نام پروژه: سنتز ملی طرح جامع آب کشور

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع: 1391/01/01

تاریخ اتمام: 1396/12/29

مکان انجام: حوضه های آبریز ایران

کارفرما: دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا

توضیحات پروژه:

نوع: خدمات: شناسایی
اهداف طرح:
- شناسایی پتانسیل های منابع آب طرح های توسعه منابع آب در محدوده مورد مطالعه
- شناسایی نیازهای آبی در بخش های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت در سال پایه و افق طرح
- تهیه بیلان منابع و مصارف آب در حوضه ها و استان های کشور
- شناسایی مسائل و مشکلات مرتبط با بخش آب در کشور
- ارائه راهکارهای سازه ای و غیر سازه ای در جهت توسعه پایدار منابع آب
- اولویت بندی برنامه اقدامات در دوره های 5 ساله تا افق طرح 

دوره انجام مطالعات: 1396-1391