• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I)

طرح تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I)

نام پروژه: طرح تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I)

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: محدوده معدن مس سونگون در 120کیلومتری شمال غرب تبریز

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – شرکت ملی صنایع مس ایران – طرح جامع آب

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرا

همکار خارجی: (ATC (Australian Tailings Consultants
 هدف اجرای طرح: تامین آب و دفع باطله کارخانه تغلیظ مس سونگون
سامانه دفع باطله:
1-    ایستگاه پمپاژ باطله، جهت انتقال باطله با غلظت 50 درصد و دبی  m3/hr 1375باطله و فشار پمپاژ 5985Kpa
2-    خط انتقال باطله به طول 10Km و قطر 450mm
3-    سه مرحله سیلیکون با ظرفیت تولید ton/hr 200 ماسه
4-    تاسیسات اولیه سد باطله
   4-1-     سد شروع کننده (اولیه) به ارتفاع 64m (خاکی با هسته رسی)
   4-2-     سد آب برگشتی جهت ذخیره و انتقال تراوش سد باطله به ارتفاع 12m (خاکی با هسته رسی)
ارتفاع نهایی سد باطله در پایان دوره بهره بردرای معدن (30 سال)  (m 180)
5- سیستم انتقال آب برگشتی
   5-1-     یک واحد ایستگاه پمپاژ شناور با دبی 2080m3/hr و هد 60m، یک واحد ایستگاه پمپاژ تقویتی با دبی 2080m3/hrو هد 60m و یک ایستگاه    پمپاژ ثابت با دبی 2080m3/hr و هد 125m
   5-2-     خطوط انتقال آب برگشتی فولادی به طول کلی 12Km با قطرهای 600mm و 500mm و 400mm
6- سامانه تامین آب خام
   6-1-     ایستگاه پمپاژ با دبی 290m3/hr و ارتفاع پمپاژ 1260m
   6-2-     خط انتقال فولادی به طول 36Km و قطر 300mm از محل سد اهر تا معدن مس سونگون
تاریخ شروع مطالعات: 1380
وضعیت پروژه: در حال بهره برداری
تاریخ شروع بهره برداری: 1385