• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

عملیات نقشه برداری و تهیه بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی موقوفه عبدا... رضوی

عملیات نقشه برداری و تهیه بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی موقوفه عبدا... رضوی

نام پروژه: عملیات نقشه برداری و تهیه بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی موقوفه عبدا... رضوی

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: سوران

کارفرما: موقوفه عبدا... رضوی

توضیحات پروژه:

هدف طرح : تهیه نقشه کاداستر و جمع آوری اطلاعات رقبه های واقع در محدود سوران
نوع عمليات :
            - تهيه نقشه کاداستر 1:2000 غیر شهری به روش مستقیم زمینی
            - شناسایی و ایجاد نقاط مبنای شبکه مسطحاتی50 نقطه
            - ایجاد پایگاه داده اطلاعات مکانی (GIS) از اراضی موقوفه واقع درمحدوده طرح
وضعيت منطقه : نیمه شهری - روستایی
حجم عمليات : مساحت محدوده طرح 4000 هکتار