• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

قرارداد عملیات نقشه بردرای نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای بینالود

قرارداد عملیات نقشه بردرای نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای بینالود

نام پروژه: قرارداد عملیات نقشه بردرای نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای بینالود

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر کاشان

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداري جهت مکان یابی محل ساخت نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای و مسیر انتقال آب
نوع عمليات :
            - تهيه نقشه به مقیاس 1:500به روش نقشه برداری زمینی از محل پیشنهادی مخازن و سدهای میرآباد.
            - تهيه نقشه به مقیاس 1:2000 با منحنی تراز یک مترازسد به مخزن میرآباد
            - تهیه نقشه کاداستر غیر شهری 1:2000 از محل مخازن
وضعيت منطقه : کوهستان، کوهستانی سخت
حجم عمليات :
- وسعت محل مخازن و سدها 180هکتار
- وسعت محل خط انتقال 1470 هکتار
- مساحت محل تهیه نقشه کاداستر 404 هکتار
- تعداد ایستگاههای ماندگار و اصلی 40 نقطه